نقش WDR در دوربین های مداربسته چیست؟

نقش WDR در دوربین های مداربسته

شاید تاکنون برای نصب دوربین  مداربسته در رشت به مشکل محدودیت جانمایی روبرو شده باشید. به طور مثال در ورودی فروشگاه ها یا بانک ها که کاربر می خواهد تصویر داخل و بیرون را به وضوح روئیت کند، با مشکل کم و زیادی نور محیط مواجه می شود. به بیان ساده داخل فروشگاه یا مجموعه نور معمولی روئیت می شود و در فضای بیرونی نور فوق العاده زیادی (نور خورشید)وجود دارد. دوربین های مداربسته معمولی در این شرایط تصویری به مراتب بی کیفیت از خود به جای می گذارند. چون قابلیت تفکیک این دو نور را ندارند. تصویر درونی را بسیار تیره و تصویر بیرونی را بسیار روشن نمایش می دهند. در ادامه WDR را بیشتر بشناسید.

WDR را بیشتر بشناسیم

شرکت های ساخت دوربین مداربسته این مشکل را به نوعی کم کرده است. به گونه ای که در بعضی از دوربین ها از دو پردازنده تصویر(sensur image) استفاده نموده اند. یک پردازنده تصویر محیط پر نور، و پردازنده دیگر تصویر محیط کم نور را تجزیه و تحلیل میکند. در نهایت تلفیق آن دو را به عنوان تصویر نهایی برای کاربر نمایش می دهد. در اینصورت  هزینه این دوربین ها بیشتر از دوربین های معمول می باشد.

به بیان دیگر در یک روز آفتابی اگر نور بیرونی ۱۰۰٫۰۰۰Lux و نور موجود در داخل را ۱۰٫۰۰۰Lux و نور موجود در نقاط داخلی (که نور کمتری دارند به طور مثال کنار وسایل)را ۱۰Lux در نظر بگیریم این محدوده داینامیکی دارای دامنه ای تقریبا معادل ۹۴DECIBLE می باشد. دوربین های مداربسته با تکنولوژی WDR با استفاده از سنسورهای که سرعت شاتر در آنها متفاوت است اجازه می دهد که نور بیشتر یا کمتری به دوربین برسد. به نوعی با ادغام سایه و روشن ها توسط همان سنسورها و ّپردازش آن در نهایت تصویری قابل قبول را ارائه می دهند و مطلع باشید که دوربینهای موجود در امن الکترونیک نمایندگی انحصاری و رسمی هایک ویژن در رشت دارای این نوع از تکنولوژی پیشرفته می باشند.

مقیاس اندازه گیری WDR چیست و چگونه می توان آن را تفکیک کرد؟

کلمه WDR که مخفف WIDE DYNAMIC RANGE می باشد را می توان به بیان ساده اینگونه تشریح کرد:

گستره ای از طیف نور که بیشتر در دوربین های مداربسته استفاده می شود. میزان نور،یا طیفی از نور در تصاویر خروجی دوربین های مداربسته با قابلیت WDR را با واحد DECIBLE اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر هر چه عدد DECIBLE بیشتر باشد تجزیه و تحلیل دوربین در تفکیک نور و رنگ بیشتر است. در نهایت تصویر به مراتب با کیفیت قابل مشاهده می باشد. این قابلیت در دوربین مداربسته به شما اجازه می دهد که در جانمائی دوربین هیچ گونه محدودیتی نداشته باشید. به طور مثال در یک پروژه(فروشگاه)از یک یا دو دوربین مداربسته با قابلیتWDR برای نقاط ذکر شده استفاده نمائید.