نرم افزار مدیریت تصویر (VMS) چیست( Video management system)

وی ام اس یک سیستم  مدیریت ویدیویی می باشد.این سیستم تشکیل شده از یک نرم افزار مدیریتی ویدئویی که به عنوان یک سرور ویدئویی شناخته می شود.
این نرم افزار  دارای قابلیت های ذیل می باشد:
تصاویر ویدئو را را تمام  دوربین ها جمع اوری می نماید.
تصاویر ویدئو را را تمام  دوربین ها ذخیره سازی  می نماید.
قابلیت بازبینی تصاویر ضبط شده در هارد دستگاه ضبط کننده.
VMS ها از نرم افزارهای ضبط ویدئویی می باشد و در ان وی ار ها قابلیت های پیشرفته تری از موارد ذکر شده فوق دارد.
قابلیت نرم افزاری   VMS  با قابلیت های نرم افزار داخلی دوربین ها تفاوت اساسی دارد. این دوربین ها جهت ارتباط نرم افزاری از مرورگرهای وب استفاده می کنند . ولی نرم افزار  VMS  نرم افزاری پیشرفته ای در داخل دستگاه می باشند.