میکروفون یا برد صدا برای انتقال صدا در دوربین مداربسته

میکروفون یا برد صدا

میکروفون یا برد صدا برای انتقال صدای محیط به مرکز کنترل مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است میکروفون روی دوربین مداربسته باشد که در این صورت دوربین دارای خروجی صدا نیاز خواهد بود مانند دوربینهای مینی و پین هلی و برخی از دوربینهای صنعتی) یا به صورت جداگانه در محلی از محیط تصب گردد. میکروفونهای مجزا، دارای یک فیشی خروجی صدا و یک فیش تغذیه هستند که برای مشاهده این مدل از دوربین مدار بسته در رشت میتوانید به فروشگاه امن الکترونیک نمایندگی فروش هایلوک در گیلان مراجعه فرمایید.

برای تغذیه دوربین ها وسایل تجهیزات ولتاژ ضعیف در انتخاب منبع تغذیه باید ولتاز کار و جریان مصرفی تجهیزات را در نظر گرفت. همچنین برای فواصل دور باید افت ولتاژ در طول مسیر را نیز در انتخاب ولتاژ منبع تغذیه لحاظ کرد.

کابل ها

کابل زوج به هم تابیده به جز کابل کواکسیال برای انتقال سیگنالی ویدئویی، از کابل زوج به هم تابیده هم استفاده می شود. این کابلها هنگام انتقال تصویر، نویز را انتقال نمی دهند و قسمت به کابل کواکسیالی حجم کمتر و انعطاف بیشتری دارند. لذا استفاده از این کابلها برای مسافتهای طولانی از کابلی کواکسیال مناسب تر است. در صورتی که برای کنترل پایه های متحرک و لنزهااز پورت ارتباطی استفاده شود اطلاعات توسط این زوج به هم تابیده معمولا به صورت ترمینالی است.

کابل کنترل برای کنترل پایه متحرک با ارسال سیگنال کنترلی به منظور تنظیمات تصویر در لنزهای متغیرها بسته به نوع تجهیزات، از کابلهای چند زوج ولتاژ ضعیف با مقطع میلی متر مربع یا کابلی زوج به هم تابیده استفاده می گردد. این کابلها نیز به ترمینال مربوطه روی دستگاه وصل می شوند.

در انتخاب کابل تغذیه، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

  • ولتاز کار
  • جریان مصرفی
  • فاصله منبع تغذیه تا دستگاه مورد نظر کابل های ولتاژ ضعیف با مقطع میلی متر مربع برای یک دوربین تافاصله ۵۰ متر مناسبی اند و برای فواصل بیشتر، با توجه به مقدار جریان مصرفی، باید از مقاطع بالاتر سیم استفاده نمود. انتهای سیم تغذیه برای اتصال به دوربین یا میکروفون به فیشی تغذیه وصل می شود