علت برتری دوربین مداربسته دیددرشب

علت برتری دوربین مداربسته دیددرشب

در ارتباط با اینکه یک دوربین بتواند به عنوان بهترین دوربین دید در شب انتخاب شود میتوان گفت که شرکت سازنده دوربین، اینکه شرکت مورد نظر در کار ساخت این دوربین ها برای شب چه جایگاهی کسب کرده است، تا چه حد کیفیت بالایی دارد همه این گزینه ها مهم هستند.

نوع اتصالی که در نصب باید در نظر گرفته شود را انتخاب کرده، و بررسی کرد که محیط را که بتواند سطح خانه یا محیط را از نقطه بالا و واضحی نشان دهد به کار برد و معمولا دوربین هایی که سیمی هستند می توانند کیفیت بهتر تصویر نشان دهند.

دوربین امنیتی میزان رنگی را که در محیط وجود دارد را می تواند تنظیم کند، بهتر است اگر فرد بخواهد دوربینی استفاده کند که در محیط با نور زیاد دوربین رنگی مناسب تر است، نرخ لوکس یعنی اینکه شدت نور که با چشم انسان میتواند مشاهده شود را سنجش و اندازه گیری کند، دوربین رنگی نرخ لوکس بالایی دارند و این دوربین ها یک تا چهار دارند اما دوربین سیاه و سفید نرخ لوکس خیلی کمتری را به خودش اختصاص می دهند، فردی که قصد دارد تصویر ویدئویی خیلی واضح باشد بهتر است که از دوربین رنگی استفاده کند.

علت برتری دوربین مداربسته دیددرشب