دوربین مدار بسته دید در شب

دوربین مدار بسته دید در شب

دید در شب بودن دوربین مداربسته تقریبا تا سال 1388 یک خصوصیت خاص به شمار می آمد اما امروزه طیف وسیعی از دوربین های مداربسته دارای این قابلیت هستند.

دوربین مداربسته دید در شب چطور کار می کند؟

دوربین مداربسته دید در شب از یک اصل ساده تبعیت می کنند. محدودیت دید انسان. چشم انسان تنها میتوان نور را در طول موجی محدود ببیند. هر نوری که با طول موج بالاتر یا پاییتر در محیط وجود داشته باشد به وسیله چشم انسان قابل رویت نیست. نکته دوم این است که دوربین های مداربسته را میتوان طوری ساخت که این نورها را دریافت کرده و در تولید تصویر از آنها استفاده کنند. از انجایی که نورهای با طول موج پایین تر (ماورای بنفش) برای انسان مضر است از نور مادون قرمز برای ایجاد دید در شب دوربین استفاده می شود.

در دوربین های دید در شب، دوربین به تعدادی LED مادون قرمز مجهز می شود که محل نصب دوربین را در شب روشن می کنند. نور این LED ها برای چشم انسان قابل رویت نیست اما تصاویر دوربین را روشن می کنند، به این ترتیب دوربین های دید در شب حتی در تاریکی مطلق امکان ایجاد تصویر خواهند داشت.

برد دید در شب دوربین ها چطور محاسبه می شود و به چه عواملی بستگی دارد؟

برد دید در شب دوربین های دید در شب با توجه بالاترین فاصله پرتاب نور مادون قرمز دوربین محاسبه می شود. بنابراین برد دید در شب نوشته در کاتالوگ دوربین ها معمولا از برد مفید آنها بیشتر است (گاهی تا 2 برابر). در صورتی که برد دید در شب دوربین برای شما اهمیت خیلی زیادی دارد بهتر است دوربین را در محل نصب آزمایش کنید.

عوامل زیادی در برد دید در شب دوربین موثر است. طبق نظر متخصصین فنی امن الکترونیک نمایندگی انحصاری هایک ویژن در رشت برخی از این عوامل عبارتند از: نوع و تعداد LEDهای مادون قرمز، نور و رنگ محیط نصب، میزان رطوبت هوا و …

دوربین های دید در شب چقدر گران قیمت تر از دوربین های عادی هستند؟

تفاوت قیمت این دوربین ها با دوربین های عادی بسیار کم است. از همین روست که بیشتر دوربین های امروزی با قابلیت دید در شب مادون قرمز تولید می شوند.