تعریف رابط 485-RS

تعریف رابط 485-RS

برای کنترل دوربین مدار بسته می توان از یک صفحه کلید استفاده کرد. همچنین می توان کنترل دوربین را از طریق درگاه سریال 485-RS دستگاه DVR و یا درگاه سریالی یک کامپیوتر و اجرای نرم افزار کنترل کننده دوربین روی آن انجام داد. مهمترین مسئله برای استفاده از کنترل کننده پرتکل ارتباطی است که دوربین از آن پشتیبانی می کند. برای بررسی این مسئله باید به راهنمای نرم افزار روی کامپیوتر و یا راهنمای کنترل کننده مراجعه کرد.

کابل مطلوب جهت ارتباط 485-RS، کابل CAT5 است که ارتباط بین دوربین و کنترل کننده مربوطه را برقرار می سازد. طول کابلی نباید از ۱۲۰۰ متر بیشتر باشد که در این صورت به کارگیری Repeater توصیه می شود. در صورتیکه به مباحث دوربین مدار بسته علاقمند هستید می توانید در دوره آموزشی نصب دوربین مدار بسته در رشت و در مجموعه امن الکترونیک نمایندگی انحصاری هایک ویژن در رشت شرکت نمایید.