تشابه دوربین مداربسته و چشم انسان

تشابه دوربین مداربسته و چشم انسان

چشم انسان شباهت زیادی به یک دوربین مداربسته دارد. چشم دارای دریچه قابل تنظیم به نام مردمک است که به نور اجازه عبور به درون چشم را می دهد، عدسی چشم نور را برای تشکیل تصویر متمرکز می کند و از سطحی حساس به نام شبکیه برخوردار است که تصویر در آن ظاهر می شود. درون هر یک از چشم های انسان حدود 000 / 000 / 130 سلول  حساس به نور وجود دارد. هنگامی که نور به هر یک از این سلول ها می تابد موجب یک تغییر شیمیایی می شود. این تغییر، تحریکی در بافت شبکیه ایجاد می کند که به موجب آن پیامی از طریق عصب بینایی به بخش بینایی مغزمان ارسال می شود. کره چشم به شکل توپی است که در قسمت جلو کمی تحدب دارد و در وسط آن مردمک قرار دارد که چون به فضای تاریک داخل چشم باز می شود، سیاه به نظر می رسد. نور از مردمک می گذرد و به لنز می رسد. لنز، نور را در پشت کره چشم که محل تشکیل تصویر است متمرکز می کند.

حسگر دوربین نیز عملکردی همچون شبکیه دارد و محلی است که نور از لنز به آن تابیده و عکس را ثبت می کند. حسگر در حقیقت یک مدار مجتمع بسیار حساس در پشت لنز است. مشخصات حسگر از قبیل اندازه، نوع، تعداد پیکسل های مؤثر و غیره، تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت عکس دوربین دارد .

تشابه دوربین مداربسته و چشم انسان