بزرگنمایی نوری و دیجیتال در دوربین مداربسته

بزرگنمایی نوری و دیجیتال در دوربین مداربسته

 دوربین های مداربسته دیجیتال دارای دو نوع بزرگنمایی مختلف هستند، بزرگنمایی نوری و بزرگنمایی دیجیتالی. بزرگنمایی نوری با استفاده از سیستم لنز انجام می شود که بازه ی آن بین حداقل و حداکثر فاصله کانونی تعریف می شود و این بزرگنمایی قبل از ثبت تصویر توسط روی حسگر انجام می شود. در مورد بزرگنمایی دوربین های مداربسته آنچه اهمیت دارد بزرگنمایی نوری است ولی بزرگنمایی دیجیتال چیزی بیش از بریدن ناحیه ی میانی تصویر توسط نرم افزار دوربین مداربسته نیست و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد. تصویری که با بزرگنمایی دیجیتال 2X گرفته شده است، چه روی مانیتور و چه در هنگام پرینت، با نصف وضوح اولیه اش دیده می شود.

ولی در دوربین مداربسته با استفاده از نرم افزار پیچیده سعی میشود با میان یابی نقاط، وضوح اولیه خود را باز یابد. در این حال، تعداد کمتری از پیکسل های اولیه در بازسازی تصویر بزرگ شده مشارکت می کنند که باعث عدم وضوح تصویر می شود. بعضی از دوربین های مداربسته فقط بزرگنمایی دیجیتال دارند و در بعضی دیگر این امکان به عنوان مشخصه ای افزون بر بزرگنمایی نوری در دوربین مداربسته وجود دارد. دوربینهای مدار بسته موجود در نمایشگاه دائمی امن الکترونیک نمایندگی هایک ویژن در گیلان قابل دسترس و بازدید برای شما عزیزان مشتاق در مبحث دوربین مدار بسته در رشت میباشد ، با ما تماس بگیرید.