باکس پلاستیکی برق چیست؟

باکس پلاستیکی برق چیست؟

باکس پلاستیکی برق یک محفظه در دار است که با هدف پوشش دادن تجهیزات الکتریکی ساخته شده است. استفاده از باکس پلاستیکی بیشتر با هدف رعایت اصول استاندارد نصب صورت می گیرد. باکس های پلاستیکی انواع مختلفی دارند که شامل باکس در دار، باکس ضد آب و … می باشد.

کاربرد های باکس پلاستیکی

باکس پلاستیکی برای نصب دوربین مداربسته در رشت دو کاربرد عمومی دارد:
1. برای جا دادن آداپتور و فیش دوربین چرا که امکان قرار دادن این متعلقات در داکت وجود ندارد.
2. برای پوشش دادن انشعابات و سربندی های انجام شده به ویژه در محیطهای بیرونی که خطر ورود رطوبت به کابلها وجود دارد.

انواع باکس پلاستیکی

باکس های پلاستیکی در اندازه های متفاوتی ساخته می شوند. اما اندازه های پر کاربرد آن عبارتند از:

  • باکس پلاستیکی 10*10
  • باکس پلاستیکی 10*15
  • باکس پلاستیکی 15*20
  • باکس پلاستیکی 17*24
  • باکس پلاستیکی 20*30