آموزش کنترل دوربین مدار بسته از راه دور

آموزش کنترل دوربین مدار بسته از راه دور

برای کنترل دوربین مدار بسته از راه دور معمولا باید از روش های انتقال تصویر دوربین مداربسته استفاده کرد. اگر منظور شما از کنترل دوربین گرداندن دوربین باید حتما باید دوربین های نصب شده شما از نوع دوربین مداربسته گردان باشند.

انتقال تصویر چطور امکان کنترل دوربین از راه دور را فراهم می کند؟

از طریق انجام انتقال تصویر اینترنتی دوربین ها شما خواهید توانست تصاویر را در محیط اینترنت از طریق موبایل یا کامپیوتر ببنید. انتقال تصویر به نحوی اتصال به تصاویر دوربین ها از طریق شبکه های کامپیوتری است. این کار می تواند در شبکه داخلی یا شبکه اینترنت انجام شود. در انتقال تصویر اینترنتی دستگاه DVR یا NVR به اینترنت متصل شده. و امکان انتقال تصاویر دوربین ها را فراهم می کند.

آیا میتوان از راه دوربین دوربین ها را چرخاند؟

بله. در بیشتر نرم افزار های انتقال تصویر چنین کاری وجود دارد. توجه داشته باشید که برای چرخش دوربینها حتما باید آنها گردان باشند.

آیا میتوان صدا دوربین های را نیز شنید؟

این امکان در بیشتر نرم افزارهای انتقال تصویر وجود دارد. البته باید در محل نصب میکروفن نصب شده باشد یا دوربین ها صدا داشته باشند.

چه نوع اینترنتی برای سیستم مداربسته بگیرم؟

این موضوع تاحد زیادی به نوع دوربین مورد استفاده، تعداد دوربین ها و کیفیت مشاهده تصاویر بستگی دارد. ولی برای انجام انتقال تصویر بیش از 4 دوربین آنالوگ HD بهتر است. اینترنتی با سرعت بیش از 2Mb تهیه کنید.