1. ابتدا به منوی DVR هایک ویژن رفته و بر روی گزینه Maintenance کلیک می کنیم.

ریست تنظیمات کارخانه در DVR هایک ویژن

2. در صفحه بعدی از تب های سمت چپ بر روی Default کلیک می کنیم.

ریست تنظیمات کارخانه در DVR هایک ویژن

3. سپس در سمت راست 3 گزینه ظاهر می شود که باید بر روی Factory Defaults کلیک کرده و گزینه Yes را  بزنیم. سپس دستگاه Reboot شده و به تنظیمات کارخانه بر می گردد.

ریست تنظیمات کارخانه در DVR هایک ویژن