آشنایی با DNR

آشنایی با DNR

در دوربین های مدار بسته از تکنولوژی دیجیتالی استفاده شده که باعث کاهش نویز در تصویر می شود در واقع این تکنولوژی کاهنده دیجیتال نویز تصویر، دوربین های مدار بسته DNR نام دارد.

نویز تصاویر در دوربین های مدار بسته انواع مختلفی دارد. اما شایع ترین آن نویز مربوط به نسبت سیگنال به نویز دوربین (S/N) است که در صورت کم نور بودن محیط نصب، خود را به صورت نقطه های کوچک در تصویر دوربین مدار بسته نشان می دهد. مکانیزم DNR با شناسایی دیجیتال این نویز در کاهش آن اثر گذار بوده و این عمل در واقع تنها به وسیله یک مکانیزم دیجیتال انجام می گیرد و مکانیزم نویزگیری مغناطیسی در دستگاه وجود ندارد. در نتیجه این مکانیزم تأثیری بر روی نویزهای مغناطیسی که معمولا به صورت موج در تصویر دوربین مداربسته مشاهده می گردد، نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر دوربین های مدار بسته ای که از تکنولوژی DNR بهره مندند با استفاده از فیلترهایی نویزهای تصویر دوربین مدار بسته را حذف می کنند و با حذف این نویزها، باعث افزایش کیفیت و رزولوشن و شفافیت تصاویر دوربین های مدار بسته می گردند.

ممکن است در هنگام خرید دوربین مدار بسته ای که به تکنولوژی DNR مجهز است با پرداخت هزینه بیشتری نسبت به دوربین های مدار بسته ای که فاقد این تکنولوژی می باشند مواجه شوید اما با گذشت زمان و با کاهش هزینه های برق مصرفی که برای روشن کردن محیط یک پارکینگ یا هزینه یک پروژکتور مادون قرمز که برای فراهم نمودن نور مناسب در محیط نصب یک دوربین معمولی مورد نیاز است، این پرداخت هزینه اولیه جبران شده، در نتیجه خرید دوربین های مدار بسته DNRدار در طول زمان مقرون به صرفه تر خواهد بود.